www.CFIDS-HELP.org
English Česky
O nás
Výzkum
Diagnostika
Veřejnost
Odborníci
1. KONGRES
Reference
Kontakt
Diskuse

... odborná veřejnost


Nabídka pro lékaře, terapeuty, maséry, rehabilitační pracovníky, psychology a další pracovníky ve zdravotnictví:
Využijte možnost vyzkoušení Energetické diagnostiky ARTTEST - EDA přímo ve Vašem oboru.

Odborné veřejnosti jsou určeny tematicky zpracované internetové stránky www.icpa-vvz.eu, sekce Energetická diagnostika ARTTEST - EDA, kde najde soubor informací týkající se této problematiky, například odborné články na téma:

 • Diagnostika aktuálního přechodového energetického stavu živého lidského organizmu - kondice & energetická diagnostika - Energetická diagnostika ARTTEST – EDA®
  • Chronický únavový syndrom (Chronic Fatigue Syndrome – CFS)
  • Chronický únavový a imunitně dysfunkční syndrom (Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome – CFIDS)
  • Elektromagnetická hypersenzitivita (Electromagnetic Hypersensitivity = Electrophobic Psychosomatic Syndrome)
  • Idiopatická netolerance k prostředí (Idiopathic Environmental Intoleration – IEI)

Článek je tematicky rozdělen do čtyř částí. První část informuje o nové diagnostické metodě – energetická diagnostika – Energetická diagnostika ARTTEST – EDA®. A jejích možnostech, jak rychle, jednoduše a neinvazivně stanovit aktuální přechodový energetický stav pacienta, zapsat naměřené údaje do počítače a vyhodnotit je. Druhá část objasňuje vliv energetických systémů člověka na dynamiku a útlum jeho energetických procesů. Třetí část se zabývá souvislostmi a roztříděním energetického výkonu pacienta do čtyř fází – harmonie, chaos, hyperaktivita a hypoaktivita. Poslední část článku, uvádí příklad z praxe, konkretizuje možnosti a využití energetické diagnostiky – Energetická diagnostika ARTTEST – EDA® v procesu prevence, ochrany a odpory lidského zdraví.
Pro stažení celého článku klikni zde.


Realizované přednášky pro odbornou veřejnost:

 • 2005 ICMART, Mezinárodní lékařské sympózium, Praha
 • 2005 FN - Hr. Králové, Rehabilitační klinika
 • 2006 Karlovy Vary, přednáška pro lékaře a zdravotní pracovníky pořádaná ve spolupráci s prim. MUDr. L. Špišákem, CSc.
 • 2007 Fakulta vojenského zdravotnictví, UO, Katedra radiobiologie

Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz