www.CFIDS-HELP.org
English Česky
O nás
Výzkum
Diagnostika
Veřejnost
Odborníci
1. KONGRES
Reference
Kontakt
Diskuse

... reference


MUDr. Radomír Růžička, CSc.
soudní znalec v oblasti zdravotnictví a laseroterapie


"Svou fundovaností a hlubokým detailním zpracovnáním tématu, jde o ojedinělou práci. Jedná se o původní českou metodu, doplňující stávající diagnostické metody, v čemž je její velký přínos. Tím je tato práce průkopnickou a nesmírně závažnou pro celou medicínu."

MUDr. Anna Galambošová
specialistka na pracovní lékařství a akupunklturu


"Energetická diagnostika ARTTEST - EDA® je neinvazivní, nezatěžuje organizmus, je nebolestivá, rychlá, levná, netraumatizující a jednoduchá."

Ing. Eduard Prchal
Výzkumný a zkušební letecký ústav v Praze


"Energetická diagnostika ARTTEST - EDA® technicky vychází z monitorování zdánlivé impedance lidského organizmu střídavým signálem 1kHz. Vzniklá grafická mapa naměřených hodnot zdánlivé impedance umožňuje posuzovat stav dynamiky živého lidského oganizmu v rámci jeho celku a stanovit míru hypoaktivity, hyperaktivity, chaosu nebo optima, v tom vidím hlavní přínos a novost Energetické diagnostiky ARTTEST."

Mgr. Dagmar Adamová
specialistka na pulsní nízkofrekvenční magnetoterapii


"Energetická diagnostika ARTTEST - EDA® může ušetřit značné finanční prostředky za neefektivní a finančně náročné prostředky, nebo nevhodně volené terapie."


Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz