www.CFIDS-HELP.org
English Česky
O nás
Výzkum
Diagnostika
Veřejnost
Odborníci
1. KONGRES
Reference
Kontakt
Diskuse

... výzkum


Energetická diagnostika - Energetická diagnostika ARTTEST - EDA® byla vyvinuta pro potřeby Psychosomatické artterapie v letech 1995 až 2005. Výzkum byl zakončen řádným oponentním řízením v Městském centru sociálních služeb a prevence, Chelčického 39 v Praze 3 v r. 2005. Výsledky oponentního řízení jsou k dispozici po předložení oficiální žádosti.

Snad největší přínos energetické diagnostiky - Energetická diagnostika ARTTEST - EDA® spočívá v její jednoduchosti, která umožňuje rychle, neinvazivním způsobem a exaktně zjistit aktuální přechodový energetický stav člověka nejen u jakékoliv lékařem stanovené diagnózy. Vzhledem k tomu, že se jedná o fyzikální metodu, která monitoruje elektrický akční potenciál neuronů prostřednictvím měření zdánlivé impedance střídavým signálem 1 kHz, nabízí se zcela zásadní změna v přístupu při diagnostice únavy, chronické únavy, chronického únavového syndromu i chronického únavového a imunitně dysfunkčního syndromu, elektromagnetické hypersenzitivity a idiopatické netoleranci k prostředí.

Účastníci oponentního řízení:
Ing. J. Gruber, P. Chumlenová, J. Moravcová, Ing. J. Bílková, A. Martinů, PhDr. E. Kymrová, ak. mal. J. Průchová, Mgr. Linha, PhDr. V. Ryšánek, Ing. E. Prchal, PhDr. V. Marcineková, MUDr. J. Kárník


Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz