www.CFIDS-HELP.org
English Česky
O nás
Výzkum
Diagnostika
Veřejnost
Odborníci
1. KONGRES
Reference
Kontakt
Diskuse
Informace
Registrace
Organizátor
Program
Ubytování
Termíny
Kontakt
Pokyny autorům
Prezentace firem

Monitorování aktuálního přechodového energetického stavu vnitřního prostředí živého lidského organizmu - HARMONIE - CHAOS - HYPERAKTIVITA - HYPOAKTIVITA - zjištění energetické fáze při diagnostice únavy, chronické únavy, chronického únavového syndromu, chronického únavového a imunitně dysfunkčního syndromu, syndromu vyhoření, elektromagnetické hypersenzitivity, idiopatické intolerance k prostředí aj.

1. KONGRES


Přednášky

Aktivní prezentace max. 15 min., diskuze 5 min., pozvaní přednášející max. 50 min., diskuze 10min. Programový výbor si vyhrazuje možnost přednášku posoudit a vyčlenit pro přednášející kratší nebo delší čas. Prezentace je možná prostřednictvím dataprojektoru ve formátu MS PowerPoint 2007 (a starší). Prezentace budou předávány na flash disku technikům nejpozději 1 hodinu před každým blokem. Flash disk musí být čitelně označen jménem autora.

Podle počtu přihlášených účastníků se konference konference uskuteční v kongresovém sálu (90 osob v přízemí + 30 osob balkón) nebo v učebně (50 osob).

Postery

Panel pro poster 90 x 60 cm (výška × šířka)..Doporučená velikost posteru: 80 x 50 cm (výška × šířka).

Abstrakta

Abstrakta přednášek a posterů budou přijímána pouze v elektronické podobě e-mailem. Písmo Arial, velikost 12, maximální počet znaků 250. Každá práce musí mít název, pod názvem jméno autora, adresu pracoviště, specializaci autora a e-mailovou adresu. Abstrakta odesílejte na adresu: info@cfids-help.org. Uzávěrka abstrakt 3.7.2009.

Jednací jazyk

Čeština, slovenština pro anglicky mluvíví zahraniční účastníky kongresu je zabezpečeno simultánní tlumočení.Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz