www.CFIDS-HELP.org
English Česky
O nás
Výzkum
Diagnostika
Veřejnost
Odborníci
1. KONGRES
Reference
Kontakt
Diskuse
Informace
Registrace
Organizátor
Program
Ubytování
Termíny
Kontakt
Pokyny autorům
Prezentace firem

Monitorování aktuálního přechodového energetického stavu vnitřního prostředí živého lidského organizmu - HARMONIE - CHAOS - HYPERAKTIVITA - HYPOAKTIVITA - zjištění energetické fáze při diagnostice únavy, chronické únavy, chronického únavového syndromu, chronického únavového a imunitně dysfunkčního syndromu, syndromu vyhoření, elektromagnetické hypersenzitivity, idiopatické intolerance k prostředí aj.

1. KONGRES


Proč přijít?

 1. Víte, za jak dlouho můžete rychle a jednoduše zjistit aktuální přechodový energetický stav Vašeho pacienta? Odpověď: Za 1 hodinu? Za 1 den? Za 1 týden? Za 6 měsíců? Omyl. Stačí pouze 6 minut! Přijďte se přesvědčit.

 2. Víte v jaké energetické fázi únavy se Váš pacient právě nachází?
 3. Potřebujete rychle zjistit energetickou reakci organizmu Vašeho pacienta na aplikovanou terapii?
 4. Chcete se seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti prevence, podpory a ochrany zdraví, vědy, výzkumu a medicíny, které umožňují doložit aktuální přechodový energetický stav člověka Vašich pacientů pomocí nové originální diagnostické metody energetická diagnostika - Energetická diagnostika ARTTEST - EDA?

 5. Máte problém s výkonností svěřených sportovců, pracovníků ve výrobě nebo výkonnosti manažerů velkých firem?

 6. Zajímá Vás energetický účinek aplikovaných chemofarmak, homeopatik, stresu, ale i jakékoliv zátěže?

Nyní máte i Vy jedninečnou možnost vyzkoušet si přímo na místě novou diagnostickou metodu Energetická diagnostika ARTTEST - EDA a rozhodnout se, zda ji zařadíte mezi své oblíbené diagnostické metody.

A něco navíc! Zajímáte se o neinvazivní léčebné metody vycházející z interakcí elektromagnetických polí? Právě pro Vás máme připraveno překvapení na závěr kongresu!

Proč promluvit?

Odborníky z celého světa zajímají právě Vaše zkušenosti. Zajímají se jak diagnostikujete únavu, chronickou únavu, chronický únavový a imunitně dysfunkční systém, idiopatickou intoleranci k prostředí, elektromagnetickou hypersenzitivitu. Rozdělte se o Vaše zkušenosti a pomozte je předat mladé nastupující generaci. Možná, že právě Váš příspěvek pomůže posunout stávající vědecké poznání dál a sníží lidskou bolest a utrpení. Děkujeme Vám.

Proč měřit?

Pulsní diagnostika, elektroencefalografie, elektrokardiografie a jiné fyzikální metody pomáhají objektivizovat energetický stav monitorovaného organizmu. Energetická diagnostika - Energetická diagnostika ARTTEST - EDA nabízí spolehlivý, profesionální, diagnostický systém, který umožňuje:

 • rychlý přehled v nativním energetickém stavu člověka,
 • tabulkové a grafické vyjádření vnitřního prostředí člověka,
 • archivaci biometrických dat,
 • statistické porovnání několika měření,
 • stavovení základní přechodové energetické fáze měřené osoby - harmonie, chaos, hyperaktivita, hypoaktitita
 • komunikaci mezi odborníky,
 • tisk protokolu se záznamem biometrických dat pacientů,
 • obejktivizaci subjektivních sdělení pacientů,
 • prognózu dalšího vývoje onemocnění,
 • prognózu výkonnosti organizmu,
 • sledování účinnosti aplikované terapie.
Proč právě Vy?

Kdo jiný, než Vy? Kdy jindy, než Teď?

Máte možnost setkat se a oslovit experty, kteří jsou připraveni Vám naslouchat. Krize celosvětového hospodářství, odráží krizi ekonomických možností a očekávání, zejména však krizi morálních hodnot. Rozvoj společnosti, ale i naše svoboda má hluboké kořeny v poznání, důvěře a přátelství, které setkání lidí umožňuje. Nabízí nové setkání, výměnu zkušeností a obchodní příležitosti, které jsou zalůoženy na znalostech a zájmu o spolupráci. Získané nejnovější poznatky z oblasti výzkumu diagnostiky základního přechodového energetického stavu člověka z mohou přispět k tomu, že přispějete k šíření nových informací právě ve Vaší zemi. Existuje ještě několik důvodů proč byste se měl zúčastnit kongresu:

 • Setkáte se s výzkumníky, kteří novou originální diagnostickou metodu vyvíjeli nebo ji ověřivali v praxi;
 • Budete moci si novou diagnostickou metodu osobně vyzkoušet;
 • Pracujte s důvěrným a cíleným publikem;
 • Rozšíříte si vaše poznatky jak profesionálně diagnostikovat únavu, výkon a dynamiku energetických systémů Vašich pacientů;
 • Užijte tuto příležitost a informujte se jak cíleně ovlivňovat prevenci, podporu a ochranu lidfského zdraví prostřednictvím nových myšlenek za podpory vědecko-výzkumných možností, které sebou přináší moderní věda a technika;

 • Staňte se týmem odborných pracovníků, kteří na svých pracovištích budou využívat energetickou diagnostiku Energetická diagnostika ARTTEST - EDA;

 • Vaše jméno bude na všech distribuovaných brožurách;

Staňte se expertem na energetickou diagnostiku Energetická diagnostika ARTTEST - EDA ve Vaší zemi. Demonstrujte kvalitu myšlenek, ovlivněných inovacemi pro dosažení úspěchu při diagnostice aktuálního přechodového energetického stavu v procesu prevence, podpory a ochrany lidského zdraví.


Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz