www.CFIDS-HELP.org
English Česky
O nás
Výzkum
Diagnostika
Veřejnost
Odborníci
1. KONGRES
Reference
Kontakt
Diskuse

... veřejnost


ÚNAVA a FYZIKA PROSTŘEDÍ
Tento příběh se týká ženy X. Y., VŠ, 34 let, která měla vysoce prestižní a dobře placené místo v Praze. Přestože její obor byla ekonomika, aktivně se zajímala o medicínu, léčitelství, biochemii i fyziku. Po několikaleté známosti se vdala a odstěhovala se svým manželem do okresního města. Krátce nato se u ní začaly projevovat zdravotní potíže. Převládala nesoustředěnost, podrážděnost a často nezdůvodnitelná únava. Navštívila svého lékaře. Vyšetření však byla negativní. Zvyšující se neuróza a stres s depresemi byly považovány jako daň, za změnu pracovního místa a jejího pobytu. Výčitky na sebe nenechaly dlouho čekat. Manželství se začalo rozpadat. Přidalo se nechutenství, alergie, psychická labilita a následné patologické hubnutí. X.Y. ve svých 34 letech při výšce 174 cm vážila pouze 47 kg. Následovala další vyšetření. Výsledkem bylo stanovení diagnózy – atrofie mozkových buněk. X. Y. v zoufalství vyhledala i pomoc specialistů na alternativní medicínu. Podrobila se detoxikační kůře, používala doplňky stravy aj. aj. Výsledek se však nedostavoval. Únava se zvyšovala natolik, že nemohla sama ani chodit. Naprosto vyčerpanou ženu přijali na JIP v okresní nemocnici, kde se jí ujal primář tohoto oddělení. Bohužel, ani obětavost a odborná péče pracovníků oddělení JIP nepřinesly očekávané výsledky. V tomto stavu na žádost pana primáře přivezl manžel paní X. Y. na vyšetření pomocí energetické diagnostiky Energetická diagnostika ARTTEST – EDA. Žena byla tak vyčerpaná, že nebyla schopna sedět. Již nedoufala v pomoc. Měla sepsanou závěť a byla naprosto odevzdaná beznaději. V průběhu terapeutického procesu X. Y. však byla schopna komunikace. Měla přehled o mnoha současných léčebných metodách jejich indikaci a kontraindikaci. Převládal panický strach z nežádoucích účinků léčiv, neúčinnosti homeopatik i dalších metod a jejich kontraindikací.
Poradenská činnost spočívá v rozboru stavu vnitřního a vnějšího prostředí diagnostikované osoby.

Vnitřní prostředí
V průběhu 5 hodinového diagnosticko-poradenského procesu bylo realizováno celkem 5 měření EDA. 1. nativní měření EDA po příchodu, 2. měření po 60 minutách, 3. měření po dalších 60 minutách po vypití sklenice vlažné vody, 4. měření EDA bylo realizováno opět po uplynutí 60 minut a po požití 5 dkg ovesných vloček zalitých teplou vodou. Ještě před svým odchodem X.Y. požádala o poslední kontrolní měření EDA, aby se ubezpečila, že její šance není tak beznadějná, jak si až doposud myslela. Výsledy měření EDA prokázaly totální energetickou nedostatečnost, která však se zvyšujícím zájmem X. Y. o informace týkající se monitorování jejího vnějšího a vnitřního prostředí, se snižovala. Poslední 5. měření EDA po 5 hodinách diagnosticko-poradenského procesu ji nadchlo. Cítila změnu. Cítila že se jí opět vrací síla a chuť do života. Již nechtěla z tohoto světa odejít bez boje a odevzdaná osudu. Cítila, že se vše může obrátit v její prospěch. Zahájený terapeutický proces podpořil její psychický energetický systém. Poznání aktivizovalo psychiku. Radost z možného obratu jí vlilo sílu do nohou. Mohla se postavit. Mohla jít. Úsměv na její tváři byl tou nejhezčí odměnou.

Vnější prostředí
V průběhu poradenského procesu bylo zjištěno, že v místě bydliště, kde denně X. Y. pobývala několik hodin, jsou zdrojová fyzikálně aktivní vysokofrekvenční elektromagnetická pole v rozsahu od 400 kHz do 1 GHz. To znamená, že kdykoliv byla X. Y. v prostoru těchto fyzikálních polí, bylo její tělo sponzorováno mechanickým účinkem těchto fyzikálních polí, které mohly souviset se změnou jejích nálad (nesoustředěnost, mrzutost, vnitřní neklid, a únava). Záznamy změn zdánlivé impedance měřených na energeticky aktivních bodech probanda při realizaci studie, jejímž cílem bylo zjistit účinek expozice vysokofrekvenčního elektromagnetického pole na dynamiku energetických procesů v živém lidském organizmu prostřednictvím monitorování zdánlivé impedance, bylo zjištěno, že ke změnám dynamiky aktuálního přechodového stavu monitorované osoby, dochází téměř bezprostředně po vystavení osoby fyzikálně zdrojovému energeticky aktivnímu vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli. Oproti nativním hodnotám jejichž střední hodnota byla 69,95 k?, došlo po vyvolání primárního útlumu, kdy došlo k nárůstu zvýšení zdánlivé impedance z 69,95 k? na 153,85 k? tj. 83,9 k? v důsledku snížení toku elektronů elektrontransportními řetězci buněk a neuronů, k nárůstu dynamiky energetických procesů sledované oproti nativu z 69,95 k? na 56,55 k?. Rozdíl činí tak 13,4 k?. Přítomnost zdrojových fyzikálních polí má nežádoucí účinek zejména na buněčnou strukturu, kdy neustálé mikrochvění přispívá k dehydrataci buněk. Snížení obsahu vody následně ovlivňuje i celý lymfatický systém. Snižují se elektrolytické procesy. Změny na úrovni fyzického energetického systému automaticky vyvolávají odezvu v psychické rovině, kterou postižená osoba vnímá v podobě pocitů. Pomoc spočívá v exaktním doložení přítomnosti těchto primárně energeticky zdrojových fyzikálních vysokofrekvenčních elektromagnetických polí přístrojovou technikou a úpravách v interiéru, které zabezpečí zamezení šíření těchto zdrojových fyzikálních polí v prostoru. V průběhu poradenské činnosti X. Y. pozorně naslouchala. Kupodivu ji rozbor stavu vnějšího prostředí a možné vazby na její zdravotní stav nevyčerpával. Naopak, posadila se. Poprosila o sklenku vody, kterou s chutí vypila. Pomalu se začínala zajímat o informace související jen nepřímo s jejím případem. Její zájem se dále prohluboval. Kladla otázky, na které sama odpovídala. Chuť do života se vrátila. V tomto stavu byla X. Y. předána ošetřujícímu lékař.

Závěr
Příčiny atrofie mozkových buněk a chronické únavy byly vyvolány stavem vnějšího prostředí. Kolize v manželství byla pouze zástupným problémem. Pro dosažení trvalého zlepšení zdravotního stavu X. Y. nepomůže pouze psychoterapie, ale je nezbytná úprava interiéru ve kterém se X. Y. nachází, za účasti dalšího preventivně terapeutického a diagnostického procesu v návaznosti na doporučení nutričního terapeuta a ošetřujícího lékaře.
Zpracovala Jiřina Průchová, 19.2.2009

ZPĚT

Další témata:
ÚNAVA a MY
SYNDROM VYHOŘENÍ
SLOVO jako JED i LÉK

Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz