www.CFIDS-HELP.org
English Česky
O nás
Výzkum
Diagnostika
Veřejnost
Odborníci
1. KONGRES
Reference
Kontakt
Diskuse

... veřejnost


ÚNAVA a MY
Každý z nás zná pocit únavy, kdy po celodenní práci cítí tělesnou nebo psychickou únavu a touží po klidu a odpočinku, které přináší znovunabytí sil, energii, radost, chuť do další práce i do života. Problematikou únavy se zabývá řada předních lékařských i výzkumných pracovišť, které detailně analyzují druhy únavy. V České republice je to např. docent MUDr. Jiří Jančík, Ph.D., (plným titulem) Eva Závodná, Mgr. Martina Novotná, Ph.D. z fakulty sportovních studií MU Brno, kteří uvádí až 10 druhů únavy (více zde):

 1. Aerobní - pomalu nastupující únava
 2. Anaerobní - rychle nastupující únava
 3. Fyzická (tělesná, svalová) únava
 4. Psychická (duševní) únava
 5. Fyziologická (přirozená) únava
 6. Fyziologická místní únava
 7. Fyziologická celková únava
 8. Patologická únava
 9. Patologická akutní únava
 10. Patologická chronická únava

Mezi další významné autory patří například doc. MUDr. Ján Pavol Praško, CSc. (více zde), Pavel Vachtl (více zde), svaz pacientů v ČR (více zde) aj., prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc., kteří upozorňují na další druhy únavy a zdravotních potíží, například:

 • Chronickou únavu
 • Chronický únavový syndrom
 • Chronický únavový a imunitně dysfunkční syndrom
 • Idiopatickou intoleranci k prostředí aj.

Všechny uvedené druhy únavy vypovídají o stavu vnitřního prostředí člověka, které souvisí se schopností organizmu vykonávat práci a s dynamikou jeho energetických systémů - fyzického energetického systému (tělo), psychického energetického systému (emoce) a duchovního energetického systému (mysl), které ovlivňují:

 • dynamiku elektrických proudů v elektrontransportních řetězcích,
 • dynamiku chemiosmotického spřažení,
 • dynamiku fyzikálně-chemických procesů,
 • vzájemnou interakci nervového, oběhového a lymfatického systému,
 • zejména akční potenciály neuronů, které jsou primárně generovány stavem vnitřního prostředí a vnějšího prostředí, ve kterém se člověk nachází.

V zahraničí se systematicky problematice Chronického únavového a imunitně dysfunkčního syndromu (CFIDS) věnuje Association of America (více zde). Příčiny Únavy (Fatigue - F), Chronické únavy (Chronic Fatigue - CF), Chronického únavového syndromu (Chronic Fatigue Syndrome - CFS), Chronického únavového a imunitně dysfunkčního syndromu (Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome - CFIDS) a dalších druhů únavy lze hledat ve stavu vnějšího a vnitřního prostředí člověka. K diagnostice základního přechodového energetického stavu pacientů/klientů slouží - energetická diagnostika - Energetická diagnostika ARTTEST - EDA, která umožňuje exaktně monitorovat stav vnitřního prostředí člověka. Její pomocí lze doložit a dále sledovat vývoj procesu všech druhů únavy, remisi (dočasné zlepšení), stagnaci i zhoršení stavu. Poskytuje tak nepostradatelný soubor informací - biometrických dat o vnitřním prostředí pacienta/klienta, které jednoznačně stanovují základní přechodovou energetickou fázi, ve které se měřená osoby nachází. Energetická diagnostika ARTTEST - EDA umožňuje zkrátit celkovou dobu diagnózy z několika měsíců na minimum. Jejím využitím dochází k ušetření času, značných finančních nákladů a objektivizaci subjektivního sdělení pacienta.

Únava je běžnou fyziologickou reakcí organizmu na stres, fyzickou zátěž i psychickou bolest. Chrání organizmus před totálním zhroucením. V případě, že se po odpočinku nedostavuje pocit síly a vitality je někde chyba. V tom případě je návštěva odborníka jednou z možností, jak analyzovat stav, ve kterém se člověk nachází a hledat cestu nápravy.

ZPĚT

Další témata:
SYNDROM VYHOŘENÍ
SLOVO jako JED i LÉK
ÚNAVA a FYZIKA PROSTŘEDÍ

Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz